A/S  PŪRES DĀRZKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA

 

 

 

 

SIA  PŪRES DĀRZKOPĪBAS PĒTĪJUMU CENTRS/ PURE HORTICULTURAL RESEARCH CENTRE